Quality Policy

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

 

Kaite politikamız, tohum temizleme makineleri ve değirmen makinelerin sektörü ; ''Müşterimizin sürekli artan beklentilerini ,mühendislik, kalite, fiyat. teslimat ve teknik servis konularında sürekli iyileştirmeler yaparak aşmaktır.''

 

Amil kalite yönetim sisteminin gerektirdiği tüm süreçlerin uygulanması ve izlenmesini desteklemek için gerekli eğitilmiş personel, alt yapı, çalışma ortamı, teknik bilgi, araç-gereç-makine gibi tüm kaynaklar sağlanmıştır. Süreçlerimiz çeşitli parametre ve hedeflerle izlenmekte ve ölçülmektedir. 
 


Planlanan sonuçlara ulaşıp ulaşmadığımız izlenerek, süreçler sürekli iyileştirilmektedir. Süreç performans göstergeleri gözden geçirilmekte ve takip edilmektedir.

 

Bizim için güvenilir ve dürüst olmak her şeyden önce gelir, müşterilerimizle ve tedarikçilerimizle dürüst ve ahlaki bir işbirliği içinde oluruz. Uzun dönemli ve kalıcı ilişkiler bizim için önemlidir. İşlerimizi taahhüd ettiğimiz zamanda ve verilen sözlere uygun olarak doğru bir şekilde yaparız. İşini bilinçli yapan, çevresini sorgulayan, çözüm bulan, üstün performans gösteren ve hedefleri doğrultusunda insiyatif kullanabilen kişilerle çalışır, başarımızı paylaşırız.

 

Hızla gelişen teknoloji ve pazar koşullarına göre hareket kabiliyetimizi üst noktalarda tutup, her koşulda yoğun rekabet ortamı içerisinde yerimizi koruruz.Pazarı sürekli kontrol edip, tedarikçilerimizle işbirliği içerisinde, en iyi olana odaklı olarak kendimizi sürekli geliştiririz.

 

Değişime her zaman açığızdır. Çalışanlarımızın kişisel gelişimi ve eğitimleri ile ilgilenip onları, kendilerini takımın bir parçası olarak görmelerini sağlarız.Üretimden sevkiyata kadar tüm aşamalarda müşteri odaklı bir kalite ve hizmet prensibi içerisinde müşteri memnuniyetini hedef alan kalite yaklaşımını kabul ederiz.

 

Mükemmel olanı üretip, mükemmel bir hizmet anlayışı içerisinde çalışmalarımızın devamlılığını sağlamak, bunu da uluslararası kabul edilebilirlik şartları çerçevesinde belgelendirmek bizim için önemlidir.